• downloads
 • media
 • service
 • info
 • contact

 • VOP: Voldoende Onderricht Persoon

  [+]
  opleidingen 2

  Tijdens onze veelvuldige contacten op de markten blijkt regelmatig dat marktmeesters onvoldoende kennis hebben om veilig te kunnen werken met elektrische installaties op de markt.


  Veilig werken

  Daarom heeft PUTkast samen met de Bestuursacademie Nederland een speciale opleiding samengesteld waarmee marktmeesters conform de wettelijke verplichtingen hun werk veilig en verantwoord kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt op periodieke basis gehouden.


  Arbo-wet

  Marktmeesters en beheerders die beroepshalve in aanraking komen met elektrische installaties dienen conform de Arbo-wet ten minste een voldoende onderricht persoon (VOP) te zijn. Een VOP hoeft geen elektrotechnische vakopleiding te volgen, wel dient men op de hoogte te zijn van de gevaren die bestaan bij het verrichten van handelingen aan elektrotechnische installaties. Men weet dan wat te doen of te laten om gevaarlijke situaties te voorkomen.


  Dagcursus specifiek gericht op onderwerp

  Via de dagopleiding kan een marktmeester of beheerder worden opgeleid tot een VOP. Deze opleiding wordt afgesloten met een officieel certificaat waarmee aangetoond kan worden dat men beschikt over de benodigde kennis. Ten slotte dient de werkgever de marktmeester schriftelijk aan te wijzen waarmee aan de wettelijke verplichting is voldaan. Hiervoor bestaan standaard documenten waardoor het voor de gemeente zeer eenvoudig is om aan haar verplichtingen te voldoen.


  Incompany

  De dagcursus is ook incompany te volgen. Het programma en de cursuslocatie worden op maat afgestemd op de wensen van uw organisatie. De incompanycursus is zeer geschikt om een heel team of afdeling op te leiden. Deze aanpak scheelt de betrokken reistijd en bevorderd de onderlinge interactie. Daarnaast is het ook mogelijk om specifieke praktijksituaties van de organisatie optimaal te behandelen.

  Meer informatie of een vrijblijvende offerte?