Categorie: kWh-meter

Amsterdam, Steigereiland

Ondergrondse regeltechniek voor tram De feitenlocatie: Amsterdam, Steigereilandfunctie: Ondergrondse regeltechniek voor tramrealisatie: 2009opdrachtgever: GVB Amsterdamtoegepast: kWh-meter, Regeltechniek IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Op zes eilanden worden 18.000 woningen gerealiseerd voor zo’n 45.000 inwoners. Momenteel wonen in deze nieuwe wijk al ruim 13.000 inwoners. Bij de aanleg van de eilanden is…
Read more

Amsterdam, IJburglaan

Verkeersveilige meterkast voor route informatie De feitenlocatie: Amsterdam, IJburglaanfunctie: Digitaal route informatie systeem realisatie: 2009opdrachtgever: Nacap en Rijkswaterstaattoegepast: kWh-meter Sinds 2006 heeft Rijkswaterstaat op de ringweg A10 met succes zes nieuwe informatiepanelen in gebruik genomen. Dit zijn dynamische route informatie panelen (DRIP) waarmee grafisch verkeersinformatie zoals files en calamiteiten worden doorgegeven. Sinds de ingebruikname leveren…
Read more

Amsterdam, IJburg

Stadswijk zonder technische obstakels voor elektrische voedingen en regeltechniek voor rioolgemalen De feitenlocatie: Amsterdam, IJburgfunctie: Rioleringrealisatie: 2003-hedenopdrachtgever: Waternettoegepast: Regeltechniek, kWh-meter In het IJ-meer bij Amsterdam wordt momenteel een nieuwe stadswijk ontwikkeld. Totaal zullen er op zeven nieuwe eilanden circa 18.000 woningen verrijzen. Naast woningen worden er onder andere ook kantoren en scholen ontwikkeld. Vanaf de…
Read more

Amsterdam, Groenmarktkade

Ondergrondse elektravoeding voor mobiele telecom zendmast De feitenlocatie: Amsterdam, Groenmarktkadefunctie: Voeding telecomrealisatie: 2003opdrachtgever: T-Mobiletoegepast: kWh-meter Bij de aanleg van gsm- en umts-netwerken zijn vele antennes (sites) noodzakelijk. Men tracht zoveel mogelijk bestaande objecten te gebruiken om hierin de antennes te plaatsen. Zo ook in de historische binnenstad van Amsterdam. Daar worden zendmasten vaak op daken…
Read more

Amsterdam, Groenland

Nieuwe gracht met in de stad met ondergrondse nutsvoorzieningen voor woonschepen De feitenlocatie: Amsterdam, Groenlandfunctie: Woonschepenrealisatie: 2005opdrachtgever: Gemeente Amsterdamtoegepast: Watermeterput, kWh-meter In de jaren ’80 is in het oostelijk deel van het eiland Wittenburg een omvangrijke bodemvervuiling ontdekt. De gemeente Amsterdam heeft na de afronding van de sanering de nieuwbouw gestart van ca. 78 appartementen…
Read more

Amsterdam, Elektrisch laden

PUTkast voedt elektrisch rijden De feitenlocatie: Amsterdam, elektrisch opladenfunctie: Elektrisch ladenrealisatie: 2009-1011opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en Ziuttoegepast: kWh-meter De gemeente Amsterdam heeft op 6 november jl. samen met energiebedrijf Nuon en netwerkbedrijf Alliander het oplaadnetwerk Amsterdam Elektrisch in gebruik genomen. Bij deze oplaadpunten kan iedereen met een elektrische auto, motor of scooter gratis parkeren en laden.…
Read more

Amsterdam, Anton de Komplein

Nieuw stadsplein voor Stadsdeel met elektravoorzieningen voor markten, evenementen en regeltechniek rioolgemaal De feitenlocatie: Amsterdam, Anton de Kompleinfunctie: Marktrealisatie: 2006opdrachtgever: Gemeente Amsterdamtoegepast: Markt Stadsdeel Zuidoost (meer dan 100.000 inwoners) is al enige jaren actief met een zeer grote renovatie van dit deel van Amsterdam. Zo ook rondom het grote winkelcentrum de Amsterdamse Poort. Naast dit…
Read more

Amsterdam, Amstel woonschepen

Nutsvoorzieningen voor woonschepen ondergronds De feitenlocatie: Amsterdam, Amstelfunctie: Woonschepenrealisatie: 2004opdrachtgever: Gemeente Amsterdamtoegepast: kWh-meter, Watermeterput Amsterdam heeft vele grachten, singels en andere waterrijke gebieden binnen haar grenzen. Een ideale plek voor drijvende huizen. Daarom kent Amsterdam zo’n 3.000 woonboten en woonschepen. Elk woonschip is qua nutsvoorzieningen te vergelijken met een normaal woonhuis waarbij in een meterkast…
Read more